* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Susesi Luxury Resort ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.mirgeparkresort.com.tr internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından susesihotel.com adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort Logo
Facebook Twitter Instagram Youtube VK
LASSEN SIE UNS ANRUFEN
 
   
HOTEL
HOTEL+FLUG
Flughafen
Ankunftsdatum
Abreisedatum
ZIMMER
ERWACHSENE
KINDER
 
 
JETZT BUCHEN

Beautybehandlungen

BABOR

„BABOR“

CRASH CURE PFLEGE (Feuchtigkeitspflege und Ampullenkur für das Gesicht – 50 Minuten)
Nach der Grundreinigung der Haut und Tiefenreinigung mit Dampf wird ein Tonic auf die Haut aufgetragen, gefolgt von einem Peeling, das die Poren öffnet. Anschließend werden 5 Crash-Kur-Ampullen in die Gesichtshaut einmassiert. Die Haut erhält Nährstoffe, wird regeneriert und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt.

HSR DE LUXE (Spezialpflege zur Gesichtsstraffung – 50 Minuten)
Nach der Grundreinigung der Haut und Tiefenreinigung mit Dampf wird ein Tonic auf die Haut aufgetragen, gefolgt von einem Peeling, das die Poren öffnet. Anschließend wird die HSR-Maske mit Anti-Aging-Effekt aufgetragen und die HSR-Creme und das HSR-Serum in die Haut einmassiert. Die HSR Anti-Aging-Pflege unterstützt die Reduzierung von Pigmentflecken, Rötungen und erweiterten Poren und verlangsamt signifikant die Hautalterung.

DOKTOR BABOR LIFTING (Spezielle Lifting Pflege – 50 Minuten)
Nach der Grundreinigung der Haut und Tiefenreinigung mit Dampf wird ein Tonic auf die Haut aufgetragen, gefolgt von einem Peeling, das die Poren öffnet. Anschließend wird mit einem Lifting-Serum und einer Lifting-Maske eine Lifting-Massage auf der Haut angewendet. Die Dr. Babor Lifting-Pflege unterstützt die Neubildung von Collagen und Elastin und festigt das Stützgewebe. Sie reduziert somit die Falten und verleiht der Haut neue Elastizität.

THALGO

„THALGO“

COLLAGEN FACE CARE (Spezielle Straffungs- und Lifting-Pflege – 50 Minuten)
Nach der Tiefenreinigung der Haut wird ein Tonic aufgetragen und ein Gesichtspeeling durchgeführt. Anschließend werden auf die Haut ein Serum, eine Collagenmaske, eine Augenmaske und eine Gesichtsmaske aufgetragen. Die Collagen-Gesichtspflege repariert die Haut, reduziert Falten und gibt der Haut ihr strahlendes Aussehen zurück.

COLLAGEN EYE CARE (Pflege zur Reduzierung von Augenfalten – 45 Minuten)
Nach der Tiefenreinigung der Haut wird ein Tonic aufgetragen und ein Gesichtspeeling durchgeführt. Anschließend werden eine Augenmaske und eine Augencreme aufgetragen. Eine Gesichts- und Augenmassage runden die Pflegebehandlung ab. Die Behandlung mildert Ermüdungserscheinungen der Augenpartie und reduziert Alterserscheinungen.

SPECIAL CARE FOR MEN (Klassische Gesichtspflege für Herren - 50 Minuten)
Nach der Tiefenreinigung der Haut wird ein Tonic aufgetragen und ein Gesichtspeeling durchgeführt. Anschließend werden ein Serum, eine Gesichtscreme und eine Gesichtsmaske aufgetragen und die Wirkstoffe mit einer Gesichtsmassage in die Haut einmassiert. Diese spezielle Anti-Aging-Pflege für Herren beseitigt Müdigkeit und verleiht neue Energie. Die Haut erhält ihr Gleichgewicht und ihr frisches Aussehen zurück.

ERICSON

„ERICSON“

ANTI-AGING (Pflege zur Gesichtsstraffung - 50 Minuten)
Nach der Tiefenreinigung der Haut wird ein Tonic aufgetragen und ein Gesichtspeeling durchgeführt. Anschließend werden ein Anti-Aging Serum und eine Anti-Aging Creme in die Haut einmassiert und eine Anti-Aging Maske aufgetragen. Die Pflegebehandlung reduziert die Anzahl und Tiefe der Falten. Die Haut sieht glatter, zarter und straffer aus.

SLIM LIFT BODY (Körperpflege zur Gewichtsabnahme und Festigung - 50 Minuten)
Nach einem Körperpeeling werden 2 spezielle Körperseren, eine Körpercreme, Körpermaske und abschließend eine Körperlotion mit festigender Wirkung aufgetragen. Die Pflegebehandlung regt die Fettverbrennung an, strafft die Körperkonturen und sorgt für ein ebenmäßigeres Hautbild.

SUPREME BODY (Körperpflege zur Gewichtsabnahme und Festigung - 50 Minuten)
Nach einem Körperpeeling wird ein spezielles Serum mit festigender Wirkung aufgetragen. Die anschließende Massage der Problemzonen und eine Körpermaske sorgen für den Abtransport von Giftstoffen aus dem Körper. Eine spezielle Körperlotion rundet die Pflegebehandlung ab. Die Körperkonturen werden gefestigt und die Haut geglättet.

GESICHT- UND KÖRPERBEHANDLUNGEN

„GESICHTS- UND KÖRPERPFLEGE MIT DEM WUNDERGERÄT CACI“

Caci - Gesicht- und Augenpflege:
Die Caci-Gesichtspflege ist ein umfassendes Pflegeprogramm zur Hautregenerierung. Es strafft erschlafftes und weiches Muskelgewebe, beseitigt Mimik- und Gesichtsfalten und belebt den Teint. Dank des Mikroflusses, den das Gel erzeugt, das auf das Gesicht aufgetragen wird, erhält Ihr Gesicht seine ursprüngliche Schönheit ganz ohne chirurgischen Eingriff zurück. (80 Min.)

Caci-Cellulitisbehandlung:
Die H-Wellen, die zur Straffung von erschlafftem Gewebe an verschiedenen Körperpartien, wie Hüfte, Schenkelinnenseite und Bauch angewendet werden, erzeugen eine dynamische Spannung und isometrische Bewegungen. Auf diese Weise werden erschlaffte und schwache Muskeln gestärkt. (90 Min.)

Caci-Behandlung für Hüfte, Taille, Bauch und Beine:
Das Pflegeprogramm verbrennt Fett, das sich in bestimmten Körperzonen angesammelt hat, sorgt für gestärkte und elastische Muskeln und baut degenerierte Muskeln wieder auf. Darüber hinaus mildert es das Erscheinungsbild von Dehnungsstreifen, die sich während der Schwangerschaft an Bauch, Hüfte und Taille gebildet haben. Die Muskeln werden von 7 verschiedenen Wellenarten und Frequenzen zwischen 10 und 800 Hz stimuliert. Um sich infolge dieser Stimulierung zusammenziehen zu können, beziehen sie die nötige Energie von den umliegenden Fettzellen. Die Fettzellen, die ihre Energie an die Muskeln abgeben, verlieren an Volumen, sodass schon nach einer 20-minütigen Sitzung erste Ergebnisse an der behandelten Körperstelle sichtbar werden. (30 Min. pro Körperzone.)

SAUERSTOFFKUR

„GESUND MIT SAUERSTOFF“
Die Sauerstoffbehandlungen steigern die Produktion von Collagen, das sich in der Haut befindet, und schützen die Haut so vor Hautalterung. Tiefe Falten werden repariert und die Gesichtsmuskeln entspannt. Die Haut sieht gesund und strahlend schön aus. Der Feuchtigkeitsgehalt der Haut nimmt zu und die Blut- und Lymphzirkulation wird angeregt.

Sauerstoff-Gesichtspflege:
Diese Pflege behandelt die Spuren der Hautalterung, sorgt für ein lebendiges und jugendliches Aussehen der Haut und straffe Muskeln. Das Haut- und Muskelgewebe wird gleichzeitig stimuliert und die Muskeln unter dem Hautgewebe erhalten Energie und Kraft. Muskeln, die infolge von zu wenig Bewegung und schwacher Blutzirkulation erschlafft sind, werden von Neuem belebt. (30 Min.)

Sauerstoff – Feuchtigkeitspflege:
Die Behandlung erhöht die Elastinproduktion und reduziert so tiefe Falten, die aufgrund von Elastizitätsverlust entstanden sind. Infolge der gesteigerten Collagenproduktion wird die Bindegewebsaktivität gesteigert und die Haut restrukturiert. Gleichzeitig werden die Proteinsynthese und der Zellstoffwechsel angeregt und das Natrium- und Kaliumgleichgewicht wiederhergestellt. Das Wasser gelangt in die oberen Hautschichten und verhindert auf diese Weise ein Austrocknen der Haut. Alle diese Vorgänge sorgen für ein effizienteres Arbeiten des Bindegewebes der Haut. Eine Milderung der Falten und Festigung der erschlafften Haut ist bereits ab der ersten Behandlung mit bloßem Auge sichtbar. (30 Min.)

Sauerstoff – Körperpflege:
Diese Pflege stimuliert bei der Cellulitisbehandlung die Muskeln und das Gewebe und unterstützt die Regeneration und Reparatur des geschwächten Faser- und Collagengewebes. Die Aktivität des Collagengewebes wird gesteigert, die Collagen- und Elastinproduktion angeregt, erschlaffte Muskeln durch Lifting gestärkt und schlaffes Gewebe an Brust, Hüfte, Schenkelinnenseite und Bauch gefestigt. (60 Min.)

bata logo
Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
Ýskele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Türkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699
klicken Sie bitte auf mehr Details ...Klicken Sie für die Galerie2deGeladen. Warten Sie mal. 2258beauty-treatments-de2wellness-spa-de,beauty-treatments-de,2Belek / AntalyasubKinderE-Catalog / Brochure
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
Ýskele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Türkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699