* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Susesi Luxury Resort ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.mirgeparkresort.com.tr internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından susesihotel.com adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort Logo
Facebook Twitter Instagram Youtube VK
ПОЗВОЛЬТЕ ЗВОНИТЬ ВАС
 
   
ГОСТИНИЦА
ОТЕЛЬ+ПОЛЕТ
аэропорт
Дата прибытия
Дата отбытия
КОМНАТА
ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ
 
 
Зарезервировать

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

BABOR

“BABOR”

Процедура ухода CRASH CURE (Увлажнение лица и ампульный уход – 50 минут)
После комплексного очищения кожи и глубокой паровой очистки на кожу наносится тоник, затем проводится процедура пилинга для глубокого очищения пор. В кожу втирается содержимое 5 ампул препарата Crash Cure и в завершение проводится массаж лица с кремом Crash Cure. Процедура обеспечивает питание кожи, обновление и интенсивное её увлажнение.

HSR DE LUXE (Специальный подтягивающий уход для лица – 50 минут)
После комплексного очищения кожи и глубокой паровой очистки на кожу наносится тоник, затем проводится процедура пилинга для глубокого очищения пор. После этого наносится маска HSR с антивозрастным эффектом, после чего в кожу втирается крем HSR и сыворотка HSR. Программа HSR Anti Aging помогает бороться с пигментными пятнами, покраснениями, расширенными порами, и в то же время замедляет процессы старения кожи.

DOKTOR BABOR LIFTING (Специальный лифтинг-уход – 50 минут)
После комплексного очищения кожи и глубокой паровой очистки на кожу наносится тоник, затем проводится процедура пилинга для глубокого очищения пор. После этого проводится лифтинг-массаж с использованием сначала лифтинг-сыворотки, а затем лифтинг-маски. Лифтинг уход от Dr. Babor положительно влияет на выработку новых волокон коллагена и эластина, укрепляет поддерживающие ткани, что обеспечивает сокращение морщин и восстанавливает упругость кожи.

THALGO

 “THALGO”

COLLOGEN FACE CARE (Специальный подтягивающий лифтинг-уход – 50 минут)
После глубокого очищения на кожу наносится тоник и пилинг для лица. Затем наносится сыворотка, коллагеновая маска, маска для кожи вокруг глаз, маска для лица. Коллагеновый уход для лица восстанавливает кожу, сокращает морщины и возвращает коже прежнее сияние.

COLLOGEN EYE CARE (Уход против морщин в области вокруг глаз – 45 минут)
После глубокого очищения на кожу наносится тоник и выполняется пилинг для лица. Затем наносится маска и крем для кожи вокруг глаз; завершается процедура массажем лица и области вокруг глаз. Данная программа устранит последствия воздействия внешних и внутренних факторов на кожу вокруг глаз и уменьшит признаки старения.

SPECIAL CARE FOR MEN (Классическая процедура по уходу за лицом для мужчин – 50 минут)
После глубокого очищения на кожу наносится тоник и выполняется пилинг для лица. Затем посредством массажа поочередно наносятся сыворотка, крем для лица и маска для лица. Этот специальный антивозрастной уход для мужчин будет эффективен в борьбе с усталостью и поможет восстановить энергию, а также сбалансирует и освежит кожу.

ERICSON

 “ERICSON”

ANTI-AGING (Подтягивающий уход для лица – 50 минут)
После нанесения на очищенную кожу тоника и пилинга, поочередно наносятся антивозрастная сыворотка, антивозрастной крем, антивозрастная маска и маска для кожи лица. В результате этой комплексной процедуры уменьшается количество и глубина морщин. Кожа вновь становится гладкой, шелковистой и подтянутой.

SLIM LIFT BODY (Уход для тела с эффектом подтягивания и похудения – 50 минут)
После пилинга тела наносится особая двойная подтягивающая сыворотка для тела, подтягивающий крем для тела, подтягивающая маска для тела и в конце лосьон для тела. Таким образом, ускоряется процесс сжигания жиров, кожа становится более подтянутой и гладкой.

SUPREME BODY (Уход для тела с эффектом похудения и подтягивания – 50 минут)
После пилинга тела наносится специальная подтягивающая сыворотка, затем посредством массажа проблемных зон с последующим нанесением маски для тела обеспечивается вывод токсинов из организма. Заканчивается процедура нанесением специального лосьона для тела. Кожа становится более гладкой и подтянутой.

УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

“УХОДЫ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ С ВОЛШЕБНЫМ АППАРАТОМ CAC”


Уход для лица и глаз Caci:
Кроме того, что уход для лица Caci является комплексной системой для омоложения кожи, он также способствует подтягиванию обвисших и дряблых мышц, устранению мимических морщинок и морщин, а также освежает цвет лица. Благодаря воздействию микротоков, применяемых параллельно с нанесением на лицо специального геля, ваше лицо вновь обретет нежную красоту и свежесть (80 мин.)

Антицеллюлитный уход Caci:
Волна типа "Н", применяемая для подтягивания обвисшей кожи в зоне бедер, на внутренней поверхности ног и живота создает динамическое напряжение и обеспечивает таким образом проведение изометрических упражнений, что укрепляет и заставляет работать мышцы, а также подтягивает атрофированные, обвисшие и ослабленные мышцы. (90 мин.)

Уход в области бедер, талии, живота и ног Caci:
Эта программа в основном нацелена на сжигание жиров, скопившихся в определенных зонах, а также на подтягивание ослабленных мышц посредством восстановления их силы и эластичности. Эффективна при устранении и разглаживании растяжек, появляющихся после родов в области живота, талии и бедер. Использование 7 различных типов волн, частота которых варьируется от 10 до 800 Гц, заставляет мышцы сокращаться, для чего организму приходится задействовать энергию близлежащих жировых клеток. Жировые клетки, отдавая свою энергию мышцам, уменьшаются в объеме, и уже после 20-минутного сеанса налицо положительные результаты в обрабатываемой зоне.

КИСЛОРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

“ЗДОРОВЬЕ, ПРИХОДЯЩЕЕ С КИСЛОРОДОМ”
Программы кислородного ухода ускоряют выработку содержащегося в кожном покрове коллагена и препятствуют таким образом процессам старения. Благодаря этому устраняются глубокие морщины, и снимается напряжение в мышцах лица. Кожа обретает здоровый и сияющий вид. Происходит увлажнение кожи, ускоряется кровообращение и активизируется работа лимфосистемы.

Кислородный уход для лица:
Эта процедура борется с признаками старения, подтягивает мышцы и обеспечивает таким образом свежесть и молодость кожи. В процессе ухода происходит одновременное стимулирование кожных покровов и мышечных тканей, в результате чего активируются подкожные мышцы, а дряблые и обвисшие мышцы, пострадавшие от бездвижности и нарушения кровообращения, снова обретают свою силу (30 мин.)

Увлажняющий кислородный уход:
В процессе проведения этой процедуры стимулируется выработка эластина, за счет чего сокращаются морщины, возникшие в результате его нехватки. Кроме этого, стимулируется  и выработка коллагена, что увеличивает активность соединительных тканей и восстанавливает структуру кожи. Ускоряется также синтез белка. Восстанавливается структура кожи посредством ускорения клеточного метаболизма и натриево-калиевый баланс. Благодаря этой процедуре происходит приток воды к верхним слоям кожи, что препятствует её высыханию. Все эти процессы способствуют более продуктивной деятельности соединительных тканей кожи, и уже с первых сеансов начинают разглаживаться морщины, и становится заметным подтягивание обвисших участков (30 мин).

Кислородный уход для тела:
Этот уход применяется для борьбы с целлюлитом. Он стимулирует мышцы и ткани, обеспечивает восстановление структуры ослабленных волокон и соединительных тканей, повышает активность соединительных тканей, тем самым увеличивая выработку коллагена и эластина, и оказывает лифтинг-эффект, придавая силу одрябшим мышцам. Кроме этого, данный уход обеспечивает подтягивание обвисших зон в области груди, бедер, живота и внутренней поверхности ног (60 мин.)

bata logo
Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
skele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Trkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699
пожалуйста, нажмите подробнее ...Нажмите для галереи2ruзагрузка. Пожалуйста, подождите. 2258beauty-treatments-ru2wellness-spa-ru,beauty-treatments-ru,2Belek / AntalyasubДЕТИE-Catalog / Brochure
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
skele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Trkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699