* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Susesi Luxury Resort ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.mirgeparkresort.com.tr internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından susesihotel.com adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort Logo
Facebook Twitter Instagram Youtube VK
ПОЗВОЛЬТЕ ЗВОНИТЬ ВАС
 
   
??????????, ??????? ?? ????? ??????? ?? ???????

КОНГРЕССЫ И СОБРАНИЯ

Отель Susesi Luxury Resort обладает одним из самых больших конгресс-центров в Средиземноморском регионе площадью 6600 м2, который состоит из просторного фойе площадью 3600 м2 с дневным освещением и 17 конференц-залов, площадь самого большого из которых составляет 1800 м2.

Профессиональная и опытная команда отеля, а также оснащение залов по последнему слову техники, обеспечат вам возможность организации и проведения безупречных конгрессов, презентаций, дефиле, гала-представлений и других мероприятий различного уровня.

Самый крупный из спортивных конгрессов SPORTACCORD, конгресс ICCA, признанный самым значимым из всех конгрессов в этой сфере, Саммит НАТО, проводившийся с участием министров иностранных дел и представительских делегаций 46 стран, 28 из которых являются членами НАТО, а также Саммит большой двадцатки, состоявшийся в Белеке в Анталье с участием глав государств и представительских делегаций Малайзии, Сингапура, представительской делегации Аргентины, Организации Объединенных Наций, Всемирного Банка, МВФ, Генеральных секретарей Международной Организации Труда и представительских делегаций – только некоторые из них.

Преимущества нашего конгресс-центра:
• Просторное фойе площадью 3600 м² с дневным освещением;
• Прямой доступ из конференц-залов и фойе в номера, главный ресторан, вестибюль и к выходу;
• Доступ из верхнего фойе в нижний зал фойе по эскалатору, на лифте, по винтовой дорожке и по лестнице;
• Специальная зона для рецепции и регистрации при обеспечении группового заезда;
• Служебный проход с прямым доступом к залам и фойе;
• Возможность заезда и парковки легкового автомобиля и миниавтобуса в зоне фойе и в конференц-зале «Стамбул» при проведении презентации автомобилей;
• Специальная зона для размещения кухни и бара в конференц-зале «Стамбул» и фойе при организации банкетных мероприятий;
• Профессиональная техническая поддержка предоставляется по запросу.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

ШИРИНА / ДЛИНА

ВЫСОТА

ПЛОЩАДЬ

БАНКЕТ

ПРИЕМ

ТЕАТР

УЧЕБНЫЙ КЛАСС

БУКВА "П"

1-ISTANBUL

34 X 52 m

8.20 m

1800 m2

1500

2400

2400

1500

 

ISTANBUL I

34 X 18 m

8.20 m

612 m2

500

800

800

400

ISTANBUL II

34 X 17 m

8.20 m

578 m2

400

800

800

400

ISTANBUL III

34 X 17 m

8.20 m

578 m2

400

800

800

400

2-MAKSIM

30 X 30 m

14.00 m

1100 m2

370

800

800 / 200

370

 

3-ANTALYA

14,80 X 22,40 m

3.90 m

336 m2

150

300

300

150

70

ANTALYA I

14,80 X 11,20 m

3.90 m

168 m2

150

150

75

30

ANTALYA II

14,80 X 11,20 m

3.90 m

168 m2

150

150

75

30

4-IZMIR

15 X 22,50 m

4.00 m

338 m2

150

300

300

150

70

IZMIR I

15 X 11,25 m

4.00 m

169 m2

150

150

75

30

IZMIR II

15 X 11,25 m

4.00 m

169 m2

150

150

75

30

5-KASTAMONU

9,45 X 10,80 m

4.00 m

102 m2

60

80

80

40

30

6-ANKARA

7,75 X 11,10 m

3.90 m

86 m2

60

80

80

40

30

7-MARDIN

4,80 X 9,80 m

3.00 m

47 m2

 

 

60

30

25

8-BURSA

5,30 X 9,60 m

3.00 m

51 m2

 

 

60

30

25

9-MALATYA

4,90 X 7,75 m

3.90 m

38  m2

 

 

50

20

20

10-RIZE

3,60 X 5,50 m

3.90 m

20 m2

 

 

20

12

10

11-DENIZLI

3,60 X 5,50 m

3.90 m

20 m2

 

 

20

12

10

12-SIVAS

4,7 X 11,60 m

3,60 m

55 m2

 

 

70

35

30

13-BIGA

5,0 X 13,75 m

3,00 m

69 m2

 

 

80

40

35

FUAYE (Toplam)

40 X 90 m

6m/ 10m

3600 m2

 

3000

1-ISTANBUL

Конференц-зал Istanbul

Конференц-зал Istanbul с возможностью разделения зала на 3 автономные части является отличным местом, способным удовлетворить любые Ваши потребности.

Ниже приводится перечень устанавливаемого в зале технического оборудования:

 • 4 раздвижные перегородки (6×4.5).
 • 4 проектор Beamer 4000 Ans-1024×768 пикс.
 • 12 акустическая система (350w)
 • 3 камеры
 • Специальная ферма
 •  Световая и аудио-система

ISTANBUL I

Конференц-зал Istanbul

Конференц-зал Istanbul с возможностью разделения зала на 3 автономные части является отличным местом, способным удовлетворить любые Ваши потребности.

Ниже приводится перечень устанавливаемого в зале технического оборудования:

 • 4 раздвижные перегородки (6×4.5).
 • 4 проектор Beamer 4000 Ans-1024×768 пикс.
 • 12 акустическая система (350w)
 • 3 камеры
 • Специальная ферма
 •  Световая и аудио-система

ISTANBUL II

Конференц-зал Istanbul

Конференц-зал Istanbul с возможностью разделения зала на 3 автономные части является отличным местом, способным удовлетворить любые Ваши потребности.

Ниже приводится перечень устанавливаемого в зале технического оборудования:

 • 4 раздвижные перегородки (6×4.5).
 • 4 проектор Beamer 4000 Ans-1024×768 пикс.
 • 12 акустическая система (350w)
 • 3 камеры
 • Специальная ферма
 •  Световая и аудио-система

ISTANBUL III

Конференц-зал Istanbul

Конференц-зал Istanbul с возможностью разделения зала на 3 автономные части является отличным местом, способным удовлетворить любые Ваши потребности.

Ниже приводится перечень устанавливаемого в зале технического оборудования:

 • 4 раздвижные перегородки (6×4.5).
 • 4 проектор Beamer 4000 Ans-1024×768 пикс.
 • 12 акустическая система (350w)
 • 3 камеры
 • Специальная ферма
 •  Световая и аудио-система

2-MAKSIM

Техническое оснащение;

 • 1 раздвижная перегородка (6×4.5).
 • 1 проектор Beamer 4000 Ans-1024×768 пикс.
 • 4 стационарная акустическая система (350w) (1000w)
 • Специальная ферма
 • Световая и аудио-система
 • Проводная гарнитура прибора с микрофоном

3-ANTALYA

Техническое оснащение;

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • Акустическая система

ANTALYA I

Техническое оснащение;

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • Акустическая система

ANTALYA II

Техническое оснащение;

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • Акустическая система

4-IZMIR

Техническое оснащение; 

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • 2 стационарные акустические системы (350w)
 • Проводная гарнитура прибора с микрофоном

IZMIR I

Техническое оснащение; 

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • 2 стационарные акустические системы (350w)
 • Проводная гарнитура прибора с микрофоном

IZMIR II

Техническое оснащение; 

 • 1 раздвижная перегородка (4×3).
 • 1 проектор Beamer 2500 Ans-1024×768 пикс.
 • 2 стационарные акустические системы (350w)
 • Проводная гарнитура прибора с микрофоном

5-KASTAMONU

6-ANKARA

7-MARDIN

8-BURSA

9-MALATYA

10-RIZE

11-DENIZLI

12-SIVAS

13-BIGA

FUAYE

О фойе и конгресс-центре: 

 • В конференц-залах и зоне фойе имеется доступ к основному ресторану, лобби и прямой выход наружу.
 • Имеется специальная зона для ресепшн и регистрации при обеспечении группового доступа.
 • Служебная дорожка с прямым доступом к залам и фойе.
 • Возможность парковки легкового автомобиля и миниавтобуса у конференц-зала stanbul в случае проведения мероприятия по запуску продукции.
 • Специальная зона для размещения кухни и бара в конференц-зале stanbul и фойе при организации банкетных мероприятий.
 • Современное технологическое оборудование предоставляется по запросу.

Форма запроса на собрание

Вы можете использовать нашу форму для своих залов заседаний, 17 конференц-залов и закрытого пространства для собраний площадью 6600 кв.м..

Наша экспертная команда в области dilerseniz проведет вас по этому вопросу.
Имя Фамилия :
Адрес Электронной Почты :
номер телефона :
Запланированный диапазон дат :
Количество человек :
Количество номеров :
Конференц-зал :
сообщение :
bata logo
Susesi Luxury Resort Logo
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
skele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Trkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699
пожалуйста, нажмите подробнее ...Нажмите для галереи2ruзагрузка. Пожалуйста, подождите. 26meeting-ru1meeting-ru,,2Belek / AntalyasubДЕТИE-Catalog / Brochure
Susesi Luxury Resort offering you elegance, comfort and full service in a modern architectural setting touched with neoclassical details is waiting to offer you all the colours and vibrancy of the Mediterranean.
Amenities: Free Wi-Fi. Free parking. Accessible. Air-conditioned. Laundry service. Free breakfast. Pool. Kid-friendly. Restaurant. Kitchen in all rooms. Hot tub. Fitness Center. Bar. Amenities: .
Connect with Us: https://www.facebook.com/susesiluxury
Phone: +90 242 710 24 00
Fax: +90 242 715 33 99
Email: info@susesihotel.com
skele Mevkii 07450 - Belek / Antalya Belek Antalya Trkiye
View Map
Map Position: 36.8556501, 31.0367464
Check In: 02:00 PM
Check Out: 12:00 PM
Feature 1: Fitness Center
Feature 2: Free WiFi
Feature 3: Room Service
Best Available Rate ,
220 TRY DAY
Payment Method: Cash
Payment Method: Discover
Payment Method: MasterCard
Payment Method: VISA
We are the premier choice for Luxury Hotel.
Available Language: English, Turkish, German, Russian, French
Star Rating: 5
Pets Allowed: False
Smoking Allowed: False
Room rates: TL220 - TL699